Næringsministeren på Svalbard: – Gruvedrift vil føre til tapte penger

Monica Mæland skal blant annet fortelle gruvearbeiderne, Store Norske og lokalpolitikerne om hvorfor regjeringa nå vil avvikle gruvedrifta i Svea og i Lunckefjell.

Mæland på Svalbard

Næringsminister Monica Mæland er på Svalbard for å begrunne regjeringens forslag om nedleggelse av gruvedriften på Svea og i Lunchefjell.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

– Det handler rett og slett om hva vi tror om fremtiden. Vi tror ikke det vil være en lønnsom investering å starte opp igjen i Svea og Lunchefjell. Det vil føre til mange tapte penger.

Slik vil næringsministeren begrunne forslaget om nedleggelse av gruvedriften på Svea og Lunchefjell overfor de ansatte. Mandag og tirsdag skal hun møte ledelsen, de ansatte og lokalstyret i Store Norske for å svare på spørsmål og diskutere framtiden til selskapet.

Milliardinvesteringer

I 2012 sa Stortinget ja til ei ny gruve i Lunckefjell. I februar 2014 ble anlegget åpnet. Da var det investert hele 1,2 milliarder kroner i utstyr, veier og tunneler. Gruva fikk knapt starte opp driften, før det ble vedtatt et såkalt driftshvile.

– Den gangen var man selvfølgelig veldig sikker på at det ville bli lønnsomt. Det ble det ikke, og vi måtte ta konsekvensene av utviklingen av kullprisene. Så vi må ta en avgjørelse basert på det vi vet nå, og det vi tror om fremtiden.

Regjeringens argument om at gruvedriften vil føre til økonomisk tap strider sterkt med Store Norskes vurderinger, som tvert i mot mener at det kan bli lønnsomt.

– Ved hjelp av vår rådgiver har vi kommet fram til en annen vurdering, og det er det forslaget vi nå sender til Stortinget, sier Mæland.

Åpning ny gruve, Lunckefjell

Åpningen av Lunckefjellgruva i 2014. Nå stenges den for godt.

Foto: Trond Johansen/SNSG

Fortsatt viktig bedrift

Næringsministeren ønsker å understreke at det fortsatt skal drives kullvirksomhet på Svalbard, og at Store Norske fremdeles vil være et viktig selskap både gjennom driften av Gruve 7 og gjennom oppryddingen i Svea og Lunckefjell.

– Store Norske har operert på Svalbard i over hundre år, og har på mange måter vært livsnæringen her. Vi har økt opp driften i gruve 7 til to skift slik at Store Norske blir et viktig selskap også framover.

Men skal det fortsatt være livsnerven i Svalbardsamfunnet?

– Det er jo fortsatt er mange ansatte her, og særlig i oppryddingsperioden vil jo faktisk antall ansatte antekeligvis øke i en midlertidig periode i Svea. Store Norske forsyner Svalbard med energi, og det gjør de til et avgjørende selskap både for bosetting og næringsgrunnlag her i Longyearbyen.

Monica Mæland lyttar til reiarane i Strand Rederi i Ålesund

– Vi tror ikke det vil være en lønnsom investering å starte opp igjen i Svea og Lunchefjell. Det vil føre til mange tapte penger, sier næringsministeren.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Står fast ved forslaget

Mandag kveld vil det være et fakkeltog for fortsatt gruvedrift i Lunckefjell og Svea. Næringsministeren skal være tilstede, og ser fram til å møte lokalsamfunnet og de berørte.

– Dette vekker selvfølgelig både mange følelser og meninger, og det er selvfølgelig lov å mene noe om denne beslutningen som angår veldig mange.

Men er det noen sjanse for at du ombestemmer deg?

– Vi har gitt våre råd til Stortinget, så nå er det opp til Stortinget å fatte den endelige beslutningen, avslutter Mæland.