NRK Meny
Normal

Nå skal alt som sies her bli filmet

Snart skal det gjøres opptak av alt som blir sagt i tinghuset i Tromsø. – En styrke for rettssikkerheten, sier advokatforeningen om det nasjonale prøveprosjektet.

Nord Troms tingrett

Det skal brukes to millioner kroner på det nasjonale prøveprosjektet i Tromsø.

Foto: Petter Strøm / NRK

Nå skal det settes i gang et nasjonalt prøveprosjekt i rettssalene til ting- og lagmannsretten i tinghuset i Tromsø. Det er bevilget to millioner kroner til innkjøp av film og lydutstyr.

Førstelagmann Arild O. Eidesen synes dette er spennende.

– Dette er et vesentlig framskritt. Norsk rettspleie er anerkjent og kvaliteten er høy. Men det har vært en betydelig feil, fordi det ikke har vært gjort opptak med lyd og bilder.

– Må få systemer for lagring

Han forklarer at når en sak kommer til lagmannsretten vet vi ikke hva som skjedde i tingretten. Og i Høyesterett vet man ikke hva som nøyaktig ble sagt i den muntlige behandlingen i lagmannsretten.

Arild O. Eidesen

Førstelagmann Arild O. Eidesen mener det er svært viktig å gjøre opptak.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Jeg synes derfor det er bra at det nå blir en dokumentasjon gjennom lyd og bilder, sier Eidesen.

Førstelagmannen håper at prosjektet kan starte fra i sommer.

– Det må monteres utstyr, så må vi få systemer for å lagre og ta vare på opptakene som kan brukes av alle aktører dersom saken går videre til en høyere instans.

– Reduserer risikoen for usanne forklaringer

Eidesen sier det i dag er vanskelig å kontrollere nyanser og endringer i forklaringer.

– Det er en stor svakhet. Med film og lyd kan eksempelvis vitner og tiltalte konfronteres med det som er sagt tidligere.

Stine Lettrem-Eliassen er leder av Troms Krets i advokatforeningen. Hun er godt fornøyd med prøveprosjektet som settes i gang i tinghuset i Tromsø.

– Dette har lenge vært ønsket av aktører i retten. Det bidrar til å styrke rettssikkerheten. Man reduserer risikoen for usanne forklaringer når det blir gjort opptak.

Hun forklarer at det også da vil være mulig å etterprøve det som blir sagt på en annen måte i en ankerunde i rettsapparatet.