NRK Meny
Normal

Mobbeskole ble suksess-skole med amerikansk oppskrift

Grunnskolen i Vardø har gått fra stempelet som udugelig mobbeskole til en av de beste i Finnmark. Det kan i stor grad skyldes en amerikansk modell for å utvikle positiv adferd.

Vardø skole

Vardø skole har gått fra å være en problemskole med lave karakterer og adferdsproblemer til en av de med høyeste karakterene i Finnmark.

Foto: Privat

Grunnskolen i Vardø hadde ikke det beste ryktet på seg.

Skolen med 190 elever, slet for seks-syv år siden med store adferdsproblemer hvor mobbing var et stort problem.

Men nå er trenden snudd til trivsel og gode resultater.

Skolen har over flere år dokumentert en overraskende forbedring av elevenes eksamenskarakterer.

Amerikansk oppskrift

Og framgangen har kommet som et resultat av konkret og målbevisst arbeid.

PALS-ansvarlig

Inspektør Nina Martinsen og rektor Jan Lauridsen ved Vardø skole.

Foto: Privat

– Vi er jo en såkalt PALS-skole. I korthet handler det om positive tilbakemeldinger og belønningssystemer, forklarer inspektør og PALS-leder Nina Martinsen.

PALS er forkortelse for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling.

Den amerikanske modeller er videreutvikla og tilpassa den norske skolen gjennom Adferdssenteret.

– Vi hadde nylig et evalueringsmøte her på skolen og de ansatte har gitt veldig positive tilbakemeldinger på det å benytte disse prinsippene. Lærerne ser at det virker, forteller, Martinsen.

Hun forklarer at metoden kan for eksempel gå ut på å gi positiv oppmerksomhet til elever med ønsket adferd.

– Dersom en elev er rask med å komme seg til ro og få fram bøker, så vil eleven kunne få et BRA-kort som belønning, og samtidig muntlig positiv tilbakemelding. Dette smitter over på klassemiljøet. Vi gir rett og slett ros til de som utviser ønsket adferd, sier inspektøren.

Over gjennomsnittet

Fra å ligge godt under landsgjennomsnittet, gjør Vardø-elevene det nå bedre enn den norske gjennomsnittseleven, forteller rektor Jan Lauridsen.

– Vi er veldig fornøyd med at vi ikke bare er over landsgjennomsnittet, men også at vi er blant de beste skolene i Finnmark, sier rektor Jan Lauridsen.

I dag deles vitnemålene ut ved Vardø skole. Våren 2009 var den gjennomsnittlige standpunktkarakteren i engelsk skriftlig, 3,3. Siden har det krøpet oppover til 4,4 i fjor.

Dette er også utviklinga i norsk og matematikk.

– Sjakktrekk

Rektor Jan Lauridsen forteller at de har jobbet målbevisst over lang tid for å gjøre skolen i Vardø bedre.

– Et av sjakktrekkene har også vært å slå sammen de tre skolene i kommunen til en stor med alle klasser fra første til tiende. Det betyr at vi kan sette inn tiltak på småtrinnet og følge utviklingen og se resultatene i andre enden, sier Lauridsen.

Han mener at den helheten dette har ført til er en av de absolutte suksessfaktorene for den positive utviklinga.

– Men det er også all grunn til å rose personalet for den gode innsatsen, sier han.

– Bortkastet

Men metoden er omdiskutert. Førstelektor Mari Pettersvold ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold er kritisk til programmet.

– Det er bortkastet å bruke kostbare mobbeprogrammer for å hindre mobbing i skolen, hevder Pettersvold.

Spesialrådgiver Frode Heistad ved Atferdssenteret, som er en forskningsavdeling ved Universitetet i Oslo, sier de har gode erfaringer fra hele landet med PALS-metoden.

– Bare det faktum at de fleste skolene som har tatt i bruk dette for mange år siden fortsatt benytter metoden forteller jo at det oppleves som virkningsfullt, sier han.

208 skoler

Totalt benytter 208 skoler i hele landet seg av PALS-metoden. Flest skoler er det i Akershus, med hele 36, mens det i Sør-Trøndelag bare er en skole.

Her er fylkesoversikten:

Akershus: 36

Aust-Agder: 3

Buskerud: 30

Finnmark: 3

Hedmark: 4

Hordaland: 18

Møre og Romsdal: 11

Nord-Trøndelag: 14

Nordland: 5

Oppland: 12

Oslo: 11

Rogaland: 15

Sogn og Fjordane: 14

Sør-Trøndelag: 1

Troms: 8

Vestfold: 11

Østfold: 12