– Mindre busselskaper skvises

Fylkespolitiker Trine Noodt reagerer på fylkestingets avgjørelse om gå for én tilbudspakke for rutetilbudene for buss i Finnmark.

Trine Noodt

Trine Noodt mener fylkestinget hadde store muligheter til å slippe det lokale næringslivet til på bussrutene i fylket.

Foto: Kristian Sønvisen Bye

Bussruter for 80 millioner ligger i potten når ruteforbindelsene i Finnmark skal knyttes sammen.

I forrige uke valgte flertallet på fylkestinget å gå for én tilbudspakke, noe som gjør at transportgiganten Boreal i praksis er eneste alternativ til å håndtere bussrutene fram til 2022.

– Dette er en effektiv måte til å skvise unna alle mindre operatører og legge til rette for bare de største som har mulighet til å gi et anbud på så mye transport som det er snakk om her, sier Noodt.

Boreal turbuss i Stavanger

Mye tyder på at bussene til Boreal transport blir de eneste som skal kjøre rutene i Finnmark fram til 2022.

Foto: Boreal Transport Norge

Kunne åpnet for mindre operatører

Hun og mindretallet ville ha flere separate anbudsrunder, noe som kunne åpnet for bruk av mindre busselskaper.

Noodt mener fylkestinget hadde store muligheter til å la private busselskap slippe til.

– For å utvikle kollektivtilbudet og for å få til lokal verdiskapning og styrke det næringslivet vi har i Finnmark, så hadde det vært viktig å dele det opp i bypakker der Hammerfest, Alta og Kirkenes er hver for seg, sier Noodt.

– Vil bli en umulighet

Runar Sjåstad

Rune Sjåstad mener det ville blitt for dyrt å dele opp ruteforbindelsene i små pakker.

Foto: Knut Åserud

Fylkesordfører Runar Sjåstad avviser Noodts argumenter. Han tror små selskaper ville blitt et problem på de lengre bussrutene.

– For å overholde kjøre- og hvilebestemmelsene trenger du tre sjåfører som bytter på det. Da må de være stasjonerte på forskjellige plasser langs ruta og overlappe hverandre, sier Sjåstad.

Han mener det vil være svært vanskelig for flere små operatører å oppfylle disse bestemmelsene.

– Det vil bli en umulighet og i hvert fall en fordyrende kostnad man da skulle delt opp i mange små pakker, sier Sjåstad.