Millioner i vrakpant

I 2016 fikk innbyggerne i Troms utbetalt nærmere 19 millioner kroner i vrakpant for 6322 kjøretøy. På landsbasis ble 140 000 kjøretøy vraket.- Dette har nok sammenheng med at alle biler som vrakes innen 20. mars slipper å betale årsavgift, sier Kjell Vindvik seniorrådgiver i Skatteetaten som overtok ansvaret for utbetalingen av vrakpant fra Tolletaten 1. januar 2016. Vrakpanten er på kr 3 000 kroner.