NRK Meny

Miljøkriminalitet i Kåfjord

Ordfører i Kåfjord, Svein Oddvar Leiros, mener måten Troms Kraft drifter Gualosjokka kraftverk, kan betegnes som miljøkriminalitet. Når kraftlaget driver såkalt effektkjøling, endrer vannstanden i elva seg i løpet av svært kort tid. Det fører til at fiskeyngel blir liggende igjen på elvebredden og dør når vannstanden synker, sier han. Regionleder Ørjan Holm i Norges Miljøvernforbund mener saka er så alvorlig at den bør politianmeldes.