Mer tungtrafikk på Senja

Det har vært en stor økning i tungtrafikk på Senja, ifølge en trafikktelling som Sjømatklyngen Senja gjorde i uke ti. Blant annet har antallet vogntog over Gisundbrua økt med 100 prosent siden 2014, skriver Folkebladet. På strekningene Husøy - Huselv og Torsken - Svanelvmo har det mengden tungtrafikk økt med over 300 prosent sammenlignet med 2014.