Måtte innføre kjønnsdelte gymtimer

Skole i Tromsø har innført kjønnsdelt gym- og svømmeundervisning på grunn av en elev.

Borgtun skole

Borgtun skole i Tromsø.

Foto: Tromsø kommune

Les også:

En skole med over 300 elever i Tromsø har innført separat gym- og svømmeundervisning på grunn av en muslimsk elev.

Ville utebli uten deling

Foreldrene til den muslimske eleven ga beskjed til Borgtun skole om at jenta ville utebli fra undervisning i gym og svømming på grunn av familiens trosretning.

Det resulterte i at skolen bestemte seg for å skille gutter og jenter i de to fagene på det aktuelle klassetrinnet, skriver Nordlys.

– Det var ikke et krav fra foreldrene, bare en opplysning, sier fagleder Knut Johansen ved Borgtun skole.

Kan være lovstridig

Kommunalsjef i Tromsø kommune, Kari Henriksen sier at opplæringsloven egentlig ikke gir rom for at elever skal kjønnsinndeles etter etnisk tilhørighet.

– Det jeg oppfatter er at Borgtun har gjort en enkeltstående vurdering i dette tilfellet, og lagt til rette for at alle elever skal få nødvendig svømme- og kroppsøvningsopplæring ved skolen, sier Henriksen til NRK.

– Kommunen var ikke kjent med at Borgtun hadde gjort en slik tilrettelegging før det stod på trykk i Nordlys i dag. Dette legger ikke noen føring for at andre Tromsøskoler kan følge etter, selv om Borgtun har valgt å gjøre det på en slik måte, sier Kommunalsjefen til NRK.

Henriksen ønsker ikke å utdype hva kommunen vil foreta seg videre i denne saken.

Stortingsrepresentant Mette Hanekamhaug reagerer kraftig på kjønnsdelingen.

– Ifølge opplæringsloven skal ikke inndeling skje på bakgrunn av for eksempel kjønn. Dette har vært et viktig prinsipp i Skole-Norge i mange år. Det handler om at jenter og gutter er like mye verdt, sier Hanekamhaug til NTB.

Hun peker også på at foreldre etter opplæringsloven ikke har lov til å holde elever borte fra obligatorisk opplæring.

Opplæringslovens paragraf 8-2 sier at «..Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.»

Positive elever

Med den nye ordningen får jenta delta i undervisningen. Det er positivt, mener skolen.

– Vi ønsker å inkludere alle elevene. Vi vet jo hvor viktig det er med svømmeundervisning, så vi ville gjøre det vi kunne for å få med alle, sier Johansen til avisa.

Borgtun skole er en av Tromsøs mest internasjonale skoler og har flere muslimske elever. Johansen opplyser at skolen trolig vil ta hensyn dersom andre muslimske foreldre ytrer ønske om tilsvarende ordninger på andre klassetrinn.

Elevenes foreldre og foresatte ble informert om ordningen på et foreldremøte tidligere i høst. På møtet var det ingen som ytret meninger om ordningen, ifølge Johansen.

Elevene selv mener ifølge Johansen at kjønnsdelingen er positiv.

– Tilbakemeldingen jeg har fått, er at mange av jentene virker tryggere når de har gym uten guttene, sier Johansen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.