– Mangler mineralutvinning i handlingsplan

Høyre kritiserer Fylkeskommunens handlingsplan med Sametinget. Nevner ikke et ord om mineralutvinning.

Boreoperatør på Nussir-feltet i Kvalsund, 20.08.13

En boreoperatør i gang på Nussir-feltet i Kvalsund i august 2013.

Foto: Allan Klo

Ellen Kristina Saba

Ellen Kristina Saba

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Høyre på fylkestinget mener avtalen som er inngått med Sametinget er for dårlig.

Flere aktuelle temaer som mineralutvinning er ikke med blant satsingsområdene, sier Ellen Kristina Saba.

– Man har ikke tatt høyde for å samarbeide om for eksempel mineralutvinning i fylket, fem kilometersonen i Finnmarkseiendommen som begge partene egentlig er interessert i. Man vil ikke bli enige om felles politiske plattformer. Det er jo veldig beklagelig, sier Saba.

Signerte handlingsplan

Den 4. april signerte fylkesordfører Runar Sjåstad en handlingsplan med sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Avtalen lister opp 13 punkter som det skal satses på, og hvor Sametinget og Finnmark fylkeskommune skal samarbeide. Blant annet Samisk videregående skole, entreprenørskap og at samisk kultur skal ble synligere i den kulturelle skolesekken.

Men det nevnes ikke noe om mineralutvinning, noe som Ellen Kristina Saba fra Finnmark Høye reagerer på.

Positiv til mineralnæring

Fylkesordfører Runar Sjåstad er ikke overrasket over kritikken, mener sier seg uenig i den.

– Jeg tror ingen har snakket mere positivt om mineralnæringen i Finnmark enn jeg har gjort på fylkestinget, og det står jeg fortsatt ved. Nå er det slik at dette er en overordnet samarbeidsavtale. Dette er et minimum av det vi har en gjensidig forpliktelse til å samarbeide om. Men det ekskluderer oss ikke fra å samarbeide på ethvert felt, sier Sjåstad.