Mange kommuner mangler fortsatt ladestasjoner for elbil

21 kommuner i Troms har ikke nok ladestasjoner for elbil. Nå gis alle som ønsker å etablere ladestasjon mulighet til å søke om tilskudd.

Drosjeeier Jan Henrik Nygård

Drosjeeier Jan Henrik Nygård er fornøyd med at det er lett tilgjengelige hurtigladestasjoner for elbil i Tromsø

Foto: Laila Lanes / NRK

Til sammen 287 kommuner i hele landet har færre enn to ladestasjoner for elbil og dermed mulighet til å søke om tilskudd fra Enova.

– Vi ser at mange plasser er elbilsatsingen ikke kommet ordentlig i gang, blant annet på grunn av manglende tilgang til hurtigladere, sier kommunikasjonsrådgiver Daniel Milfjord Flathagen.

Enova har bidratt til 230 hurtigladere langs hovedfartsårene opp til Tromsø.

– Nå ønsker vi å fylle det ladestasjonskartet ved å gi tilskudd, sier han.

– Kjærkomment for min del

En fast bruker av ladestasjonene i Tromsø er drosjesjåfør Jan Henrik Nygård. Med sin Tesla er han jevnlig innom Grønn kontakt sin hurtigladestasjon i Breivika, siden det ikke finnes en Tesla-ladestasjon i Tromsø.

– I og med at jeg har dette som næring er disse hurtigladestasjonene kjærkommen for min del, sier han.

I Tromsø finnes 10 ladestasjoner i henhold til nettstedet ladestasjoner.no.

Nygård er fornøyd med å dekningen, men syns likevel det kunne vært flere.

For ute på bygda er det litt lengre mellom hver, til sammen finnes borti 20 ladestasjoner i Troms. Fire av disse er Teslas såkalte «superchargere», som bare kan brukes på Teslas biler som er bygd for ekstra hurtig lading.

Etterlyser en «ladestrategi»

Også Miljødirektoratet gir tilskudd til ladestasjoner, Kåfjord kommune er den eneste kommunen i Troms som har fått tilskudd herfra. Kommunen skal trolig etablere flere ladestasjoner i forbindelse med bygging av nytt helsesenter i Birtavarre.

I kommunen prøver de ut elbil i helse- og omsorgstjenesten for å se om dette er en løsning på lengre sikt å skaffe flere.

Svein O. Leiros

Ordfører i Kåfjord, Svein Leiros, ønsker en bedre strategi på bygging av ladestasjoner for elbil.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Så langt er vi godt fornøyd, men vinteren kan være en utfordring, sier ordfører Svein Leiros.

Han savner imidlertid en større satsing.

– Jeg ønsker en skikkelig ladestrategi, det har vi jobbet med både opp mot regionrådet og opp mot strømleverandøren Ymber. Det er klart at det er framtida, vi må få opp ladestasjoner på flere plasser, sier han.

Ikke lønnsomt

Flathagen i Enova er ikke overrasket over at 21 kommuner i Troms ikke har to ladestasjoner, som er Enova sitt mål.

– Det er ikke så rart at det ikke er mange hurtigladere der det ikke er lønnsomt å bygge hurtigladere. Vi ønsker å bidra med å gi støtte til en minimumsinfrastuktur slik at det blir mer interessant å kjøpe seg elbil og da blir det mer interessant for markedet å bygge flere hurtigladestasjoner, sier han.

Både offentlige og private aktører kan søke om penger, enten det er en dagligvarehandel, en bensinstasjon eller en kommune som vil bygge utenfor rådhuset sitt, sier han.