Mæland: – Jeg forventer at Finnmark utnevner sine folk

Antallet i fellesnemnda for sammenslåing av Troms og Finnmark ble torsdag presentert av kommunalminister Monica Mæland.

Regionreform Troms og Finnmark

Prosessen med sammenslåing av de to nordligste fylkene fortsetter.

Foto: NRK

Fylkesnemnda som er satt ned, vil få fullmakter til å gjennomføre tvangssammenslåingen, og skal bestå av 19 medlemmer fra Troms og 17 medlemmer fra Finnmark.

Monica Mæland lyttar til reiarane i Strand Rederi i Ålesund

Kommunal – og moderniseringsminister Monica Mæland.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Antallet er i henhold til avtalene som partene tidligere ble enige om. Finnmark kommer forholdsmessig bedre ut, enn om vi skulle holdt oss strengt til innbyggertall, sier statsråd Monica Mæland.

Stortinget har i to omganger vedtatt tvangssammenslåing mellom Troms og Finnmark. Og Mæland har tidligere ikke lagt skjul på at Finnmarks nei til sammenslåing vil få konsekvenser.

– Da kommer vi til å treffe de beslutningene som er nødvendige for å gjennomføre Stortingets vedtak.

Storberget inn som mekler

I februar ble tidligere stortingspolitiker Knut Storberget (Ap) satt inn som mekler mellom Troms og Finnmark. Etter et døgns mekling ble partene enige om at man innstiller til navnet Troms og Finnmark.

De ble også da enige om at fellesnemnda skulle består av 36 medlemmer, og konstituere seg selv. 19 av medlemmene skulle komme fra Troms, og 17 medlemmer fra Finnmark. Leder i fellesnemnda skulle velges fra Troms, og nestleder fra Finnmark. Troms fylkesting har allerede bestemt at fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap) skal lede nemnda.

Men Finnmark fylkesting nekter å føye seg, og stemte ned avtalen. De krevde full stopp av sammenslåinga med Troms før det ble gjennomført ei folkeavstemning.

Mæland vil torsdag ikke kommentere kravet om folkeavstemning.

Skal Troms bestemme over Finnmark?

Kommunalministeren vil innkalle fellesnemnda til sitt første møte etter at begge fylkestingene har utpekt sine kandidater til nemnda.

Skulle Finnmark velge å ikke utpeke medlemmer til nemnda, så vil det bli møter i fellesnemnda, og da vil et flertall på møtet kunne ta de endelige beslutningene, ifølge Mæland.

– Men jeg vil jo håpe at ikke Finnmark har tenkt å overlate til Troms å treffe viktige vedtak for Finnmarks videre framtid.

Statsråden viser til Stortingets vedtak om fylkessammenslåing, og sier sammenslåingen blir gjennomført og at hun vil gjøre det som er nødvendig for å få det til.

– Og så håper jeg på et godt samarbeid med Troms og Finnmark for å få på plass viktige beslutninger i dette arbeidet, sier Mæland.

Regjeringen foreslår at det nye storfylket skal hete Troms og Finnmark i proposisjonen som går ut fredag. Stortinget tar den endelige avgjørelsen om navn.