Longyearbyen lokalstyre vil vingeklippe Store Norske

I et ekstraordinært møte vil lokalstyret snevre inn rollen til Store Norske, og be dem kun holde på med gruvedrift.

Store Norske Kullkompani

Lokalstyret i Longyearbyen vil snevre inn aktivitetene til Store Norske.

Foto: Bernt Olsen / NRK

Ifølge svalbardposten.no er det torsdag kveld ekstraordinære møter i både administrasjonsutvalget og lokalstyret. Her skal man utforme en uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om hvilken rolle et samlet lokalstyre mener Store Norske (SNSK) skal ha i framtiden.

Vil ha selskapet vekk fra boligmarkedet

I saksframlegget, som er signert lokalstyreleder Arild Olsen (Ap), står det at det er uheldig at SNSK er den største boligeieren i Longyearbyen. Her utdrag fra sakspapirene:

«Flere aktører med ulik utviklingsstrategi er lite hensiktsmessig. Lokalstyret mener at boligutvikling i Longyearbyen bør utføres av færrest mulig offentlige aktører, aller helst bare en. Lokalstyret mener at SNSK ikke skal være denne aktøren.»

Heller ikke grunnen i Longyearbyen bør forvaltes av Store Norske, står det i saksframlegget.

«Lokalstyret mener at forvaltningen av grunnen skal flyttes fra SNSK til et mer hensiktsmessig organ.»

Lokalstyret er også kritisk til at det statlige gruveselskapet er involvert i nye forretningsområder.

«Vi anser det ikke som formålstjenlig at SNSK engasjerer seg i andre aktiviteter enn gruvedrift. Dette betyr at ingen forretningsområder skal konkurrere med privat næringsliv eller offentlige forvaltningsoppgaver, samfunnskritisk infrastruktur eller utviklingsstrategier for lokalsamfunnsutvikling, som for eksempel næringsarbeid.»

Vekk fra infrastruktur

SNSK eier et havneanlegg i Longyearbyen, men ellers er det lokalstyret, Avinor og Telenor som eier og forvalter den kritiske samfunnsinfrastrukturen. Lokalstyret vil ha Store Norske vekk fra eierskap og forvaltning av infrastrukturen.

«Fra lokalstyrets ståsted har Statsbygg, Avinor, Telenor og LL en klar rollefordeling når det kommer til eier- og driftsforhold av kritisk infrastruktur fremover, og mener at SNSK ikke skal ha en rolle i dette.»

Bare gruvedrift

I saksframlegget er driften av Gruve 7 den eneste oppgaven SNSK bør ha.

«Lokalstyret er av den formening at nye arbeidsplasser primært skal skapes i Longyearbyen, og fortrinnsvis i framtidsrettede næringer som harmonerer med Norges klimaforpliktelser. Lokalstyret mener derfor at statlige midler må gå til å intensivere omstillingsprosessen i Longyearbyen.»

Hverken lokalstyrelederen eller lederen i Store Norske har svart på NRKs henvendelser om saken.