Lenvik forsetter krisearbeidet

Lenvik kommune fortsetter arbeidet med å ivareta de berørte etter drapshandlingen ved Finnsnes mandag ettermiddag.

Åstedet, drapet i Lenvik

Krisearbeidet etter drapet i Lenvik pågår fremdeles.

Foto: Linda Pedersen / NRK

.– Det er fortsatt en betydelig jobb å gjøre med ivaretakelse av pårørende og andre berørte, både i forhold til offer og gjerningsperson. Dette er en dypt tragisk og opprivende hendelse, som setter spor i ett lite lokalsamfunn, sier rådmann Bjørn Fredriksen.

Han påpeker at kommunen er på tilbudssiden også til andre personer, ut over den nærmeste krets til de direkte berørte.

Preget av tragedien

Også ordfører Geir-Inge Sivertsen er sterkt berørt av tragedien.

Geir-Inge Sivertsen

Lenvikordføreren er sterk preget av drapet i går.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

.– Vi har ett lokalsamfunn som er rammet av både sjokk og sorg, og våre tanker går til to familier som har det veldig vanskelig for øyeblikket, sier Sivertsen. Han peker på at mange er direkte rammet, og at kommunen gjør det de kan for å følge opp de berørte i den vanskelige tiden, sier ordføreren.

Kriseteam tar vare på pårørende

Evy K. Nordby er leder for psykososialt kriseteam i Lenvik kommune. Hun påpeker at den viktigste jobben i denne fasen er ivaretakelse av de pårørende.
– Kriseteamet er en akutt instans de første dagene, og vi har hatt fokus på å kartlegge, koordinere og involvere, sier Nordby. Slike saker blir aldri blir rutine, vi må også knytte til oss fagkompetanse, der dette er nødvendig, sier hun.

Nordby forstår at det er engstelse i samfunnet som følge av hendelsen, men gjentar politiets budskap om at gjerningspersonen er pågrepet, og at ingen har noe å frykte i forhold til i forhold gjentakelse.