Legger ned fiskeribruk på Bjarkøy

Etter ti års drift legger fiskeribedriften Sjøfisk AS ned virksomheten på Bjarkøy. Årsaken er manglende tillatelse fra myndighetene til å lagre levende fisk i mer enn 12 uker. Sjøfisk søkte om dispensasjon til videre drift, men har fått avslag. – Så lenge vi ikke har tillatelse til å drive, må vi legge ned, sier daglig leder Svein Haukebø.