Landskapsarkitekt: –Bygg tett og høyt

I 15 år har det vært snakket om sentrumsutviklingen i Harstad, lite har skjedd.

Harstadkonferansen

Landskapsarkitekt Gunnar Vatnar mener Harstad bør satse på å bygge tettere og høyere

Fredag var 400 av byens toneangivende borgere samlet for å få en innføring i sentrumsutvikling.

– Skal byen bli moderne, effektiv og menneskevennlig må det bygges i sentrum og gjerne høyt, mener landskapsarkitekt Gunnar Vatnar, i firmaet Urban Link. Det handler om å samle mennesker, sier han.

Tettere og høyere

Hans klare råd for Harstad er å bygge tettere og høyere i sentrum. Om det betyr at den omstridte Gammelbrygga, som eierne vil rive til fordel for et høyhus, bør fjernes er han ikke like bastant på.

– Jeg mener at man med å tillate langt flere leiligheter i nettopp dette området midt i byen, tror jeg Harstad kan bli en mye mer interessant by for flere mennesker. Om gammelbrygga bør rives eller tas vare på, må bli opp til politikerne.

Kari Anne Opsal

Sentrumsplanen legger opp til mer boligbygging i sentrum, sier Kari Anne Opsal, gruppeleder for Arbeiderpartiet.

Foto: Nils Mehren / NRK

Gruppeleder for arbeiderpartiet i kommunestyret, Kari Anne Opsal, innrømmer at mye er ugjort i forhold til utvikling av sentrum, men at det er mange spennende ting som skal skje framover.

– Den nye sentrumsplanen legger til rette for mer boligbygging i sentrum, sier hun.