NRK Meny
Normal

Lager næringslivets arktiske råd

Et næringslivets "Arktisk råd". Det er hva næringslivsorganisasjonene i Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island har opprettet. Infrastruktur blir et av hovedtemaene.

Hammerfest

Kommunikasjon og infrastruktur er to av temaene som et nordisk forum for næringslivet skal diskutere. Her havna i Hammerfest.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Gudrun Rollefsen er til daglig direktør i Barents Naturgass. Hun er en av fem norske deltakere i dette panelet.

Gudrun Rollefsen

Gudrun Rollefsen er direktør for Barents Naturgass.

Foto: Privat

– Bakgrunnen for at dette opprettes er de store mulighetene vi ser i Arktis, blant annet innen petroleum og mineralutvinning. Samtidig er det utfordrende å drive i arktiske områder. Dette ønsker NHO og søsterorganisasjonene i de nordiske landene å se hvordan vi kan løse sammen, sier hun til nettstedet Petroarctic.

Utfordringer på tvers

De nordiske næringslivsorganisasjonene poengterer og at det er en rekke utfordringer i nord som må løses på tvers av grensene.

– Dette gjelder både klimaspørsmål, miljøutfordringer, de store avstandene, kulde, kommunikasjon og ikke minst søk- og redningsoperasjoner, heter det i begrunnelsen for opprettelsen av panelet som tidligere denne uka var samlet i København til sitt aller første møte.

– Målet er å gi en sterkere stemme til næringslivet og lage et nettverk for diskusjon av utfordringer og muligheter.

Råd om to år

Gudrun Rollefsen forteller at panelet nå får to år på seg til å komme med gode råd til politikerne.

– Vi ønsker blant annet at Norden skal ta grep om miljøregler i Arktis, og vi mener vi har litt å fare med, sier hun til nettstedet. Men hun sier at det også kommer til å handle mye om infrastruktur.

– Vi er få mennesker, har store avstander og lite utbygd infrastruktur, forklarer hun.