Fullt kaos på skoledebatt da lærer fjernet hasj-plakat

Alle ungdomspartiene i Tromsø forlot skoledebatt i protest da skoleledelsen nektet Unge Venstre å kjøre kampanje om å legalisere cannabis.

Konfrontasjon mellom Unge Venstre i Tromsø og ledelsen ved Breivang videregående skole.

SE VIDEO: Konfrontasjon mellom Unge Venstre i Tromsø og ledelsen ved Breivang videregående skole. FOTO: Privat.

– Det er helt sykt at en lærer truer ungdomspolitikere slik han gjorde. Det han gjør er å nekte oss ytringsfriheten, sier fylkesleder for Unge Venstre, Benedicte Bjørnås.

Ungdomspartiene er i full gang med skoledebatter rundt i landet. Unge Venstre kjører en kampanje som handler om å legalisere cannabis. Det har møtt motstand ved flere skoler.

Ungdomspartiet har fått støtte fra ytringsfrihetsekspert, mens politiet har vært bekymret. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har sagt til VG at Unge Venstre har lov å bruke plakater som tar til orde for legalisering av cannabis på skoledebatter.

Fredag førte det til at skoledebatten ved Breivang Videregående skole ble avlyst da alle ungdomspartiene forlot i protest fordi Unge Venstre ble nektet å sette opp en plakat.

De ble fysisk stoppet av skoleledelsen da de var i gang med å sette opp rollupen som har bilde av en hånd som holder en joint og slagordet «Legalize it».

– Læreren sa at hvis den plakaten hvor det står «legalize it» kommer opp, ville han ta den bort med makt. Jeg sa han ikke hadde lov til å stjele vårt valgkampmateriell, men da han svarte han «jo, det har jeg lov til».

Ungdomspartier avbrøt skoledebatt

Samtlige ungdomspartier valgte å forlate skoledebatten i protest da det ble bråk rundt Unge Venstre sitt budskap om hasj. I midten ser vi plakaten.

Foto: Privat

– En skjønnsvurdering

Etter både diskusjoner, og forsøk fra lærer på å dra ned og ta med seg rollupen, bestemte alle partiene seg for å forlate skolen.

NRK har møtt rektor, assisterende rektor og læreren som skulle lede debatten ved Breivang videregående skole. De sier til NRK at de har fulgt et pålegg de har fått fra fylkesutdanningssjefen, om å ikke tillate reklamemateriellet de bruker for legalisering av hasj.

– Den ansatte tok i rollupen ved to anledninger, men var ikke fysisk mot noen i valglokalet, noe som enkelte medier påstår, sier rektor Kristin Halvorsen til NRK.

De sier at de ikke har nektet noen å ytre seg muntlig om at de er for legalisering av cannabis, men at de har fått beskjed om å ikke tillate det fysiske materiellet, og viser til opplæringsloven.

I paragraf 9-6 i opplæringsloven står det blant annet at skoleeier skal sørge for at elever ikke blir utsatt for reklame som er egnet til å skape kommersielt press.

Rektor Børre Krudtå ved Bardufoss Høgtun videregående skole

Fylkesutdanningssjef Børre Krudtå.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Fylkesutdanningssjef Børre Krudtå sier til NRK at de ikke på noen som helst måte har hindret noen fra å benytte seg av ytringsfriheten.

– Men etter opplæringsloven kan vi nekte fremvisning eller utdeling av reklamemateriell. Når det gjelder Unge Venstres rollup er det en skjønnsvurdering skoleeier har gjort, og konkludert med.

Han forteller at Unge Venstre på andre skoledebatter har avstått fra å bruke rollupen, men at de på Breivang ikke gjorde det.

Bård Altmann, læreren som skulle lede debatten, vil ikke kommentere saken til NRK. Han sier de først skal snakke med fylkeskommunen, som driver de videregående skolene.

Assisterende rektor Bente Killie avbrøt krangelen mellom læreren og ungdomspolitikerne. I en videoen kan vi høre at hun sier: Vi har fått beskjed fra skoleeier at plakaten skal bort, fordi det er et brudd på opplæringsloven.

– Brudd på ytringsfriheten

Fylkesleder i Unge Høyre, Tonje Nilsen er klar på at dette kan ikke ungdomspartiene godta, selv om de ikke nødvendigvis er enige i budskapet.

– Det er et brudd på ytringsfriheten. Hvis Unge Venstre ikke skal få lov til å kjøre en legaliser hasj-kampanje på bakgrunn av at det kan skade ungdommer, fordi ledelsen er personlig uenig – hvorfor skal vi i Unge Høyre få lov til å snakke om pils i park eller de andre partiene om sin politikk?

Benjamin Furuly sitter i utdanningskomiteen i Troms, og er fylkestingsrepresentant. Han sier det er uakseptabelt at skolen prøver å forhindre politiske ungdomspartier å fremme sine løsninger på problemer de ser i samfunnet.

– Unge Venstre må få mulighet til å fremme sine standpunkter uavhengig av hva vi måtte mene om dem.

Martin Henriksen i Ap

Aps utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson, Martin Henriksen reagerer sterkt på det som skjedde på Breivang videregående.

– Det er helt uhørt å sette munnkurv på et politisk ungdomsparti på denne måten vi ser her, og at de nektes å komme med et politisk budskap. Ap er selvsagt helt uenige i forslaget om å legalisere hasj, men det tar vi heller i debatten.

– Vi forventer at rektorer og utdanningssjefer over hele landet ikke hindrer den politiske debatten, sier Henriksen.