NRK Meny
Normal

– EDL er bygget opp av Kystpartiet

Kystpartiet i Finnmark anklages for å ha vært med på å bygge opp en rasistisk organisasjon. Men leder av Kystpartiet, Bengt Johansen, sier det ikke finnes en kobling.

Sameflagget

Leder i EDL, Lars Hapalahti, forteller at en del av de menneskene som er med i EDLs styre også er medlemmer og aktive i Kystpartiet.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Leder i Troms AUF, Mari Siljebråten og fylkessekretær i Troms Arbeiderparti, Eskild Johansen

Fylkessekretær i Troms Arbeiderparti Eskild Johansen.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Det er Fylkessekretær i Troms Arbeiderparti, Eskild Johansen, som kommer med påstanden om at Kystpartiet i Finnmark har vært med på å bygge opp en rasistisk organisasjon.

Johansen sikter til organisasjonen Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL) og mener dette er etablert av Kystpartiet i Finnmark for å fremme anti-samiske holdninger.

– Jeg mener EDL har helt klare rasistiske motiver i måten som de driver sin politikk på, sier han.

700 medlemmer

EDL ble opprettet som en reaksjon på Finnmarksloven i 2007.

I dag er det cirka 700 medlemmer i organisasjonen som kjemper mot samenes påståtte særrettigheter.

– Du ser at veldig mange av de som sitter i styret i EDL er også tilknyttet Kystpartiet sitt liste rundt omkring, sier han.

Hevder at det er tette koblinger

Han mener den tette koblingen er så sterk at det nesten ikke er mulig å se forskjell mellom organisasjon og parti.

– Det er ikke noen tvil om at EDL er en organisasjon som er bygget opp av Kystpartiet med den hensikt å fremme kystpartiets politikk, spesielt deres oppfatning rundt den samiske politikken.

Eskild Johansen stiller seg svært skeptisk til deres metoder.

– De trakk frem honningsvågdeklarasjonen ifra 2004 for eksempel, det er et fellesvedtak fra den 18. samekonferansen hvor de bare gjentar at samene er ett folk og at rikets grenser ikke skal bryte vårt folks fellesskap. De tar det ut av sammenheng og bruker det som et bevis på at de ledende samiske organisasjonene planlegger en løsrivelse.

– Tørr ikke stå imot det samiske

Lars Hapalahti

Leder i EDL, Lars Hapalahti, mener på sin side at de har soleklare beviser for samenes planer.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Leder i EDL, Lars Hapalahti, mener på sin side at de har soleklare beviser for samenes planer.

– Så kan man altså da tenke seg hva som da blir en situasjon her i Nord-Norge som heter sapmi. Sånn som det legges opp til i den norske samepolitikken, så er det jo da det samiske som skal ha forrang foran alle andre og det blir feil. De har gjort en fantastisk god jobb gjennom mange, mange år og de har klart å få de styrende myndighetene i Norge til å tro på dem, derfor så har man også den situasjon i dag at ingen av de nasjonale partiene som i hermetegn tør å gå imot det samiske, sier han.

– Har samene en skjult agenda mener du?

– Vi tror det og vi har trodd det bestandig. Men de hevder selv at de ikke har det. Nasjonsbygging har de drevet med i 40–50 år. De har en agenda om å bli en egen stat, og i den staten vil ikke jeg bo, sier han.

– Hvilket parti vil du si står nærmest EDL sin politikk?

– Ja, der er vel faktisk kystpartiet ganske, ganske nært ja. En del av de menneskene som er med i EDLs styre også er medlemmer og aktive i Kystpartiet.

– Ingen kobling

Bengt Johansen

Leder av Kystpartiet Bengt Johansen.

Foto: Kystpartiet.no

Likevel mener EDL-medlem og leder av Kystpartiet, Bengt Johansen, at det ikke er noen kobling mellom partiet og organisasjonen.

– Kystpartiet har ingen kobling til EDL som sådan, at enkelte av våre medlemmer i Finnmark er også medlem i EDL kan så være, men vi har ingen direkte kobling til EDL. De utsagna fra partisekretæren i Troms, de er jo såpass ekstreme at det der debattnivået har ikke jeg lyst til å legge meg på i det hele tatt. For det første vil jeg jo si at Kystpartiet har ingen anti-samisk politikk. Men deler av det her som EDL står for, det deler jeg også, det her med likhetsprinsipp og sånne ting. At ikke vi skal lage til demokratiske ordninger som skiller på etnisitet, der støtter jeg EDL, sier han.

– En tydelig kobling

Når NRK gjør valgforsker Frank Aarebrot oppmerksom på partibakgrunnen til medlemmene av EDL-styret, mener han at det er en uheldig kobling for Kystpartiet.

– Det er en tydelig kobling med en klar overrepresentasjon av folk med Kystparti-bakgrunn, i forhold til eventuell representasjon fra andre politiske partier. Og det vil være en uheldig kobling. Jeg kan se at man kan greie å få noen stemmer på diskusjonen i Finnmark om rettigheter mellom samer og etniske nordmenn, men jeg er ikke sikker på at det er noen vinnersak i resten av landet., sier han.