NRK Meny
Normal

Kystkommunene sliter

Den største økningen i antall arbeidsledige i Finnmark, finner man i kystkommunene.

Antall arbeidsledige i Vardø og Båtsfjord fortsetter å øke, men nå har også flere kystkommuner merket den svake råstofftilgangen som preger fiskeindustrien i Finnmark. Det forteller seniorrådgiver i NAV, tidligere Aetat i Finnmark, Arnold Eliseussen.

– Sitausjonen er verst i Vardø og Båtsfjord. Det har den vært lenge, men vi ser også en relativt stor økning for Måsøy og Nordkapp den siste måneden.

Flere permitteres

Statistikken for juli viser at det i Båtsfjord har vært 35 flere permiteringer enn i juni, og 18 i Vardø.

Tett etter kommer imidlertid Nordkapp og Måsøy hvor 13 og 15 flere har mistet jobbene sine enn i sist måned. Eliseussen tror årsaken er sammensatt.

 – Det er den tradisjonelle svake råstofftilgangen som primært er årsaken til det. Det har ført til veldig mange permitteringer. Samtidig har mange bedrifter fellesferie de to siste ukene i juli. Både som en konsekvens av at det er naturlig å ha ferie nå, men det kan også være motvert utifra at det er lite råstoff og mange permitteringer, sier han.

Må flytte etter jobbene

Dersom råstofftilgangen i fiskeindustrien fortsetter som i dag tror Eliseussen at folk kanskje må belage seg på flytte for å få jobber.

 – Vi vet jo at det er godt arbeidsmarked i andre kommuner, så en viss mobilitet må man kanskje forvente på sikt. Det er allikevel klart at arbeidsetaten ikke kan løse disse langsiktige strukturutfordingene, men vi kan være med på å underbygge i forhold kompetanse og drive en del syselsettingstilbud, sier han.