Kvinne mistet arbeidsevne etter alvorlig bilulykke - føreren må i fengsel

Han ble frikjent i tingretten, men påtalemyndigheten anket videre. Nå må mannen i 40-årene i fengsel etter den alvorlige trafikkulykken på E8.

Nord Troms tingrett

Påtalemyndigheten anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet.

Foto: Petter Strøm / NRK

En mann i 40-årene er dømt til 21 dagers fengsel, tap av førerrett i 9 måneder og må betale den fornærmede kvinnen 50.000 kroner i erstatning etter en alvorlig trafikkulykke i Laksvatn i Balsfjord i august i fjor.

Hålogaland lagmannsrett har funnet det bevist utover enhver rimelig tvil at mannen havnet over i motsatt kjørefelt og krasjet inn i fornærmedes bil i 90-sonen på E8. Før ulykken kjørte han over en sinusfrest midtlinje, som avgir lyd og bevegelse i bilen ved passering.

Både kvinnen i den møtende bilen og han selv fikk betydelige skader i sammenstøtet, og to passasjerer i mannens bil fikk lettere skader. Det var store materielle skader på kjøretøyene.

– Andre part ble i sammenstøtet påført blant annet en indre blødning på halsen og smerter i nakke, skulder og arm. Hun ble 100 prosent sykemeldt og har mistet 50 prosent arbeidsevne, skriver lagmannsretten.

Mannen fortalte i retten at han ikke husker noe fra tiden rett forut for ulykken, og at det siste han husker klart er at han kjørte i en 60-sone.

– Tekniske undersøkelser på stedet viser ingen tegn til at tiltalte har bremset før kollisjonen, og det er heller ikke avsatt andre merker i veibanen før treffpunktet, skriver Hålogaland lagmannsrett.

Saken var først oppe i Nord-Troms tingrett. Her ble mannen frikjent for straff, men ble dømt til å betale 40.000 kroner i oppreisning til fornærmede.

Det ble anket av påtalemyndigheten.