NRK Meny
Normal

Kvinne (21) tiltalt for overgrep mot mindreårig

Statsadvokaten tok ut tiltale til tross for at foreldre visste om og anerkjente forholdet. Kvinnen selv møtte ikke i retten mandag.

Tingrett

En i dag 21 år gammel kvinne møter ikke i tingretten hvor hun er tiltalt for overgrep mot barn under 16 år. Kvinnen var 18 år da hun i et halvt år hadde et seksuelt forhold med en da 14 år gammel gutt.

Foto: Allan Klo

Tingrett 2

Forklaringen til gutten gikk for lukkede dører i tingretten mandag.

Foto: Allan Klo

– Hun tar denne tiltalen svært tungt, og derfor møter hun ikke i retten i dag, sier forsvarer Benny Solheim, som fører moren til kvinnen som første vitne i saken.

Den tiltalte kvinnen har innrømmet de faktiske forholdene hun er tiltalt for, men mener tiltalen er unødvendig.

Vil be om frikjennelse

Tingretten

Kvinnen valgte ikke å møte i retten mandag.

Foto: Allan Klo

Kvinnen er tiltalt for å ha forgrepet seg på et barn under 16 år, da hun selv var 18 år. Gutten var 14 år da det første overgrepet skjedde, og forholdet mellom de to skal ifølge tiltalen ha pågått i et halvt år.

Aktor har lagt ned påstand om 1 års fengsel for et lovbrudd som har en øvre strafferamme på 6 år.

Forsvarer innrømmer at det er stor sjans for at kvinnen dømmes, og det vil få store konsekvenser for henne.

– Det er betydelig sjans for at hun vil bli straffeforfulgt og den vil forfølge henne resten av livet og muligheten for fremtidig yrkesutøvelse innen enkelte yrker, sier Solheim som likevel vil gå for frikjennelse.

– Jeg vil ta opp for retten om det kan være slik at tiltalte og fornærmede er så nær i alder og utvikling at det likevel kunne være grunn til å avsi frifinnende dom, sier Solheim.

At foreldrene til de to har visst om og anerkjent forholdet er også noe som er formildende mener forsvarer Solheim:

– Etter lovens bokstav er det å regne som en straffbar handling selv om forholdet har vært anerkjent av samfunnet og foreldre, men det vil få betydning for straffeutmåling slik jeg ser det.

– Det er et overgrep

Hilde Stroemme

Politiadvokat Hilde Strømme mener det er riktig å ta ut tiltale.

Foto: Allan Klo/NRK

Overgrepssaken er spesiell fordi det er uvanlig at unge kvinner blir tiltalt for overgrep av mindreårige gutter slik tilfellet er her.

Men politiadvokat Hilde Strømme mener de objektive vilkårene for å ta ut tiltale er oppfylt.

– Aldersforskjellen er så stor at vi mener det burde tatt ut tiltale, sier Strømme.

Hun legger ikke vekt på at foreldrene har visst om forholdet, og sier dette ikke er noe statsadvokaten legger vekt på.

Det er nemlig statsadvokaten som har tatt ut tiltale etter initiativ fra politiet i Finnmark..

– Et overgrep er det lovgiver som definerer. Så lenge aldersforskjellen er der slik at vi er innenfor beskrivelsen av hva som er et overgrep, bør det tas ut tiltale, sier Strømme.