Kulturendring i arbeidslivet

Arbeidsledigheten i Troms er nå på et historisk lavt nivå, 1700 personer står uten arbeid i fylket. Det skriver NAV i en pressemelding. Bente Ødegaard, assisterende fylkesdirektør i NAV Troms, sier tallet viser at arbeidsgivere er flinkere å tenke inkludering. Hun mener også det har skjedd en kulturendring i arbeidslivet, og flere vil ansette folk med nedsatt arbeidsevne.