Kritisk til midlertidige løsninger

Utdanningsforbundet i Tromsø mener at undervisning i mobile skolebygg over tid ikke er en god løsning. Leder av Utdanningsforbundet Grete Theodorsen mener blant annet at dette kan forsinke prosessen med å få på plass permanente løsninger. Tromsdalen skole skal i vinter overta den flyttbare skolen Bymyra, og lignende løsninger er brukt blant annet på Bjerkaker og på Solneset skoler.