Fylkets jernbaneplaner får kritikk

Både det politiske miljøet og næringslivet er kritiske til planene om ny jernbane fra Kolari til Skibotn.

Video Jernbane Kolari

Jernbane Kolari

Det nye fylkesrådet vil etablere et utviklingsselskap for det de kaller Nordlysbanen. Både næringslivet og politikerne i Troms er motstandere av å bruke skattebetalernes penger på et prosjekt som ligger 20–30 år fram i tid.

– Jeg syns ikke man skal etablere et selskap for å jobbe fram en sånn tanke. Den er for luftig på nåværende tidspunkt, sier Trond Skotvold, regiondirektør i NHO.

Reagerer på planer

Det er en mulig jernbane fra Kolari i Nord-Finland som får både NHO og SV til å reagere.

– Jeg er for å bruke masse penger på jernbane i nord, men dette mener jeg er et feilspor. Det er ingen andre enn Pia Svensgaard som vil ha denne banen. Ikke næringslivet i hverken Norge eller Finland, sier Ellen Øseth, gruppeleder for Troms SV.

Ishavsbanen - kart

Finske myndigheter har stilt seg skeptiske til planene om jernbane fra Kolari til Skibotn.

Foto: NRK

Finske myndigheter har tidligere uttalt at de er svært kritiske til å bruke penger på jernbane til Skibotn.

Kommersiell bane

Samtidig har både Kirkenes og Narvik lansert muligheten for å bygge jernbane for utskiping av malm fra Sverige og Finland.

Pia Svensgaard er overrasket over motstanden.

– Vi har lenge jobbet med å få en jernbane til Troms. en slik jernbane må være kommersielt lønnsom, og nå har vi en mulighet til å få dette til, sier Svensgaard.

Frp: – Eventyr

Fremskrittspartiet er i mot å bevilge penger til et utredningsprosjekt om jernbane.

– Dette er nok et høytsvevende eventyrprosjekt for Arbeiderpartiet og Høyre på fylkesplan slik at de skal få leke utenrikspolitikere. Ingen ber om dette i næringslivet i Troms, sier gruppeleder i Troms Frp, Line Miriam Sandberg.

– Næringslivet vil ha bedre veier, avslutter hun.