Kritikk av barnevernet

Barnevernstjenesten i Tromsø har i altfor liten grad fokusert på kvalitet, og har vært altfor opptatt av på gi tilbud til mange. Dette er en av konklusjonene i en rapport som ble lagt fram i dag. Byråd Brage Sollund sier at dette er alvorlig, og sier at kommunen må forbedre både organiseringen, saksflyten og internkontrollen.