Krisesenter ikke godt nok sikret

Krisesenteret i Midt-Troms er ikke godt nok sikra mot uvedkommende. Det mener både politiet og ledelsen ved senteret. I en ny forskrift som kom i fjor kreves det at både ansatte og brukere sikres gjennom tiltak som forhindrer eller forsinker uvedkommende å ta seg inn i lokalet. Nå søker senteret om til sammen 200 000 kroner fra de ti eierkommunene, slik at nytt gjerde og port kan komme på plass.