NRK Meny
Normal

Krisemøte om isbjørn

Verdens 5 isbjørnland møtes i Tromsø for å redde isbjørnen.

Isbjørn på isflak
Foto: Courtesy of Mary Sage, Joseph Napaaqtuq Sage / Scanpix/AP

Norge inviterer alle land som har isbjørn til et felles møte for å finne tiltak for å redde arten.

5 isbjørnland

I tillegg til Norge er det  Danmark/Grønland, Russland, USA og Canada som har isbjørnbestand. Nå har Norge tatt initiativ til et felles møte i Tromsø våren 2009. Hensikten med møtet er å følge utviklingen for isbjørnen tettere og få landene til å samarbeide mer effektivt om tiltak for å redde isbjørnen.

Alvorlig

De raske klimaendringene i Arktis og den dramatiske reduksjonen i havis utgjør en alvorlig trussel mot isbjørnen som art. Klimaendringene gjør også isbjørnen mer sårbar for annen påvirkning som miljøgifter, jakt, forstyrrelser og naturinngrep i leveområdene.

Fra jakt til klimatrussel

Isbjørnbestandene i Arktis henger sammen og krysser de nasjonale grensene. Dette betyr at aktiviteter i ett område kan påvirke bestandene også i andre land. Klimaendringene og økt industriell aktivitet i mange deler av Arktis krever derfor et styrket internasjonalt samarbeid om forvaltningen av isbjørnbestandene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).  De fem landene inngikk i 1973 en avtale om beskyttelse av isbjørnen og dens leveområder. Den gangen var det utbredt jakt som truet bestanden.