NRK Meny
Normal

– Å levere politiattest hvert 3. år holder ikke

Både studenter og Studentparlamentet i Tromsø tar til ordet for at praksisen med politiattester under utdanning må vurderes nærmere.

Daniel Hermansen

Leder ved Studentparlamentet i Tromsø, Daniel Hermansen ønsker en ordning der studenter må levere politiattest oftere.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Jeg synes det er helt ufattelig at det ikke er rutiner for å varsle om slikt til universitetet underveis. At det kan gå så lang tid, at man kan fortsette å gå på studiet og være i praksis med unger, sier en kvinnelig lærerstudent til NRK.

Hun følger samme utdanning som den overgrepsdømte studenten ved lærerutdanninga i Tromsø, og ønsker å være anonym.

Tirsdag ble det kjent at en lærerstudent som er dømt for overgrep, har studert ved UiT i tre år, før institusjonen ble kjent med dommen.

– Vil levere attest hvert år

Lærerutdanning

En student ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk er suspendert etter at det ble kjent at han var overgrepsdømt.

Foto: Jørn Inge Johansen/nrk

Mange studier ved UiT har krav om politiattest ved opptak, også lærerutdanninga. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder ved opptak, men den er gyldig i hele tre år.

Ikke før studentene begynner på sitt fjerde studieår, må de levere ny attest.

– Etter denne saken mener jeg at det må vurderes om det bør være krav om ny attest hvert år eller i forkant av praksis. Vi har praksis hvert semester, så etter tre år har du tilbrakt mye tid i praksis, forteller den kvinnelige lærerstudenten.

Også leder ved Studentparlamentet i Tromsø, Daniel Hermansen, mener en bedre løsning ville vært å levere ny politiattest hvert år eller annethvert år.

– Med å ha politiattest hvert tredje år, er det en «dødperiode» som er svært uheldig. De rutinene som er i dag bør ha en gjennomgang, sier leder ved Studentparlamentet i Tromsø, Daniel Hermansen.

Han mener det må skje både internt på UiT og på landsbasis.

– Kan tyde på at systemet ikke er godt nok

Den overgrepsdømte studenten er ferdig med tredje året på lærerstudiet ved UiT, og har derfor hatt gyldig attest fram til nå.

– Jeg mener dette er en diskusjon vi må initiere med både skoleier og politiet i etterkant av denne saken. Når varsler politiet? Når er det naturlig at vi får beskjed? Og når setter lovverket begrensninger på hva som kan sies, spør rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Anne Husebekk

Rektor ved UiT, Anne Husebekk mener det er viktig med en diskusjon om dagens ordning.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Rektoren vil se om det er noe ved systemet som svikter eller om det er noe de kan gjøre bedre for å unngå lignende situasjoner i framtiden.

– Vi må ta diskusjonen nå om systemet er godt nok. Denne saken er vel et eksempel som kan tyde på at det ikke er det, sier Husebekk.

Den overgrepsdømte studenten er suspendert fra sine studier, og vil ikke ha mulighet til å bli lærer ved noen institusjon i framtiden.