Krever arkitektkonkurranse

Opposisjonen på Stortinget gir ikke opp kravet om arkitektkonkurranse for nye Tromsø museum. Statsbygg dropper arkitektkonkurranse til fordel for en anbudskonkurranse om prosjektet. I et brev til regjeringa forlanger nå SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet at det blir gjennomført arkitektkonkurranse.«Å droppe en arkitektkonkurranse vil bidra til å dempe nordområdeambisjonene generelt», skriver de i brevet.