Kranglet i flere timer om hvem som skal betale for nytt krematorium

Kirkelig Fellesråd ønsker å drifte det livssynsnøytrale seremonirommet. Da blir det ikke nøytralt, mener motstanderne som vil at kommunen skal drifte det.

Krematorium

Det nye krematoriet i Tromsø kommune skal stå ferdig rundt nyttår. Nå har de endelig bestemt seg for hvem som skal ha ansvaret for driften av anlegget.

Foto: Erling Bjørklund / NRK

Alle har vært enige om at det er på sin plass med et nytt krematorium i Tromsø. Det nye anlegget står snart ferdig, og blir det største i Nord-Norge.

Krematoriet skal være livssynsnøytralt, og dermed tilgjengelig for alle som ønsker kremasjon, uansett religion. Men akkurat det har skapt en heftig debatt om hvem som skal betale for driften av anlegget.

– Kirkelig fellesråd har erfaring med slik drift, og de drifter gravlunden på ypperlig vis. De vil også kunne drifte dette billigere enn kommunen, så jeg mener de bør få ansvaret, sa Helga Marie Bjerke i KrF før saken skulle opp i kommunestyret onsdag kveld.

Kommunestyrevedtaket fra 2014 sier at kommunen skal stå for driften av det nye anlegget. Jonas Stein i Venstre støtter dette forslaget.

– Når kommunen bruker så mye penger på å bygge et slikt anlegg, er det naturlig at vi står for driften også. Ettersom dette er et livssynsnøytralt krematorium bør vi sørge for at det også driftes livssynsnøytralt, sier Stein.

– Minoritetsreligionene i Tromsø har ytrer ønske om at kommunen tar denne jobben, og da mener jeg vi må høre på dem, fortsetter han.

Etter å ha diskutert i godt over to time kom kommunestyret til en løsning.

– Vi har inngått en med Kirkelig fellesråd om at de skal drifte selve krematoriet. Tromsø kommune skal være ansvarlig for driften av seremonirommet, men vi skal samtidig kunne kjøpe tjenester fra fellesrådet for å utføre driftsoppgaver også av seremonirommet, sier ordfører i Tromsø kommune, Kristin Røymo.