Tromsøs nye krematorium blir Nord-Norges største

Det nye krematoriet som bygges ved Sandesund gravlund på Kvaløya i Tromsø er snart ferdigstilt.

Sandnessund Krematorium

Illustrasjon av Sandnessund krematorium.

Byggearbeidet av det nye livssynsnøytrale krematoriet ved Sandessund gravlund på Kvaløya går som planlagt, og anlegget vil være klart til drift ved årsskiftet.

Krematoriet som har en kostnadsramme på 84 millioner kroner, blir det største i nord, og man har tatt hensyn til fremtidas kapasitetsbehov – også i regionen.

Utbyggingssjef Øystein Dahle var fornøyd etter første titt på det nye anlegget:

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg har sett. Det er veldig godt håndtverk på det som er gjort her, og jeg er veldig glad for at vi følger tidsplanen og planen for økonomi, sier Dahle til NRK.

Selve krematoriet er på 1100 kvm, og seremonisalen vil ha en kapasitet på 150 sitteplasser.

Det er et veldig (stort) behov for dette anlegget. Det er jo derfor vi bygger det. Men kapsiteten som bygges er mye større enn det som er bruk for de første årene, så vi har lagt opp til at det kan bli en økning framover, sier Dahle.

Krematoriumet i Tromsø

Anleggsleder Magnus Mevåg fra firmaet Peab Bjørn Bygg og utbyggingssjef Øystein Dahle foran som skal bli Nord-Norges største krematorium.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Flere forskjellige bruksrom

De fleste religioner tillater kremasjon, men det er forbudt blant annet i ortodoks jødedom og islam.

Det nye krematoriet på Sandnessund vil derfor ha flere andre bruksrom, som feks et minnerom, stellerom for lik og seremonirom uten religiøse symboler.

Bygget her er livssynsnøytralt. Under planleggingen har man hatt representanter for mange av de trosretningene vi har her i Tromsø, som har kommet med innspill, sier Dahle.

Livssynsnøytralt krematorium i Tromsø

Kremasjonsovnen til det nye krematoriet i Tromsø.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Usikkerhet rundt drifting og organisering

Råbygget, ventalisjonsanlegget og kremasjonsovenen er på plass i det nye anlegget, men spørsmål rundt drifting og organisering må fortsatt løses.

Kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune har nå bedt om en politisk avklaring om det nye krematoriet skal driftes av kommunen, i tråd med kommunestyrevedtaket fra 2014.

Dersom man fortsatt ønsker kommunal drift av krematoriet, må kommunen raskt sette i gang en ansettelsesprosess – da det stilles strenge krav til kvalifisert personell, sier kommunaldirektøren.