NRK Meny

Kraftsalve mot Forsvaret

Et land uten kultur er intet å forsvare! Denne kraftsalven kommer Norsk kulturskoleråd fordi Forsvaret kan komme til å slå sammen korpsene, og dermed ha 60 færre ansatte i Forsvarets musikk. Kulturskolerådet mener at Forsvarets musikk tilfører, i tillegg til den kunstneriske, viktige pedagogiske kvaliteter til opplæringen av barn og unge.