NRK Meny

Kostbare ambulansetjenester i nord

Ambulansetjenester koster mest i nord, det viser ferske tall fra SSB. I 2016 brukte helseforetakene til sammen 6 milliarder kroner på ambulansetjenester. I Helseregion Nord er kostnadene størst i landet på nærmere 3000 kroner per innbygger, mot nærmere 1000 kroner per innbygger hos Helseregion Sør-Øst.

Ambulanse i Breivika
Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK