Kjøper seg opp i Nergård

Norsk Sjømat og Samherji kjøper seg opp i Nergård. Dette til henholdsvis 60,1 og 39,9 prosent eierandel, noe som betyr fullt eierskap over konsernet med mer enn 470 ansatte. Nergård driver med fangst, foredling og salg av sjømat. 92 prosent av de ansatte er bosatt i Nord-Norge. Norsk Sjømat kontrollerte allerede rundt 42 prosent før den nye avtalen. Samherji kontrollerte 22 prosent.