Kan bli rimeligere bompengedrift

Kostnadene til drift av de framtidige bomstasjonene i Tromsø kan bli lavere enn antatt, mener Statens vegvesen. Det første anslaget var 600 millioner fordelt over 20 år, men nå er kostnadene anslått til om lag 400 millioner. Ny teknologi kan kanskje gjøre det enda billigere, sier Veronica Vik i Statens vegvesen.