Jordskredfare nordpå

For tiden er det jordskredfare gult nivå i hele Nord-Norge, og høye temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Snøsmeltingen ventes å bli opp mot 25 mm/døgn, skriver NVE på sine sider. Folk oppfordres til å holde seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring. Man bør også holde vannveier og avløpsrør fri for snø, is, søppel, kvist og løv.