Jobbet på politiets tak uten lovlig sikring

På taket av Statens hus i Vadsø går håndverkerne fritt uten sele som sikring. Til tross for at bygningen huser lovens håndhevere: Politiet i Vadsø og Fylkesmannen i Finnmark.

Arbeid på tak

Arbeidstilsynet reagerer på bildene NRK har tatt av usikrede arbeidere på taket til Statens Hus i Vadsø.

Foto: Knut-Sverre Horn

Bildene er tatt onsdag denne uken, etter at flere vitner reagerte på det de så tirsdag og onsdag.

– Det ser ikke helt bra ut, sier seniorinspektør Tore Myhre i Arbeidstilsynet.

– Hvis jeg hadde kommet forbi, ville jeg nok stanset arbeidet og bedt dem sikre bedre, sier Myhre til NRK.

Uttalelsen bygger på bildene han har fått tilsendt fra NRK og vår beskrivelse av situasjonen: Håndverkerne setter opp et tilbygg på taket av Statens hus, uten å sikre seg med tau og sele. Stillaset nedenfor taket, som du ser i venstre hjørne på bildet, går bare like langt som tilbygget, og sikrer ikke arbeidere som måtte falle på bortsiden av reisverket.

Håndverkere jobbet på taket av Statens hus i Vadsø uten sikring.

Arbeidere usikret på tak

Arbeider skled ned taket

Nysnøen gjorde at det var glatt på skråtaket onsdag. En av arbeiderne på bildet skled nedover taket – mer eller mindre kontrollert – flere ganger.

– Utgangspunktet er at det skal være kollektiv sikring. Her burde det vært sikret med stillas helt ut til hjørnet og videre oppover, sier Myhre.

Uten slik sikring skal arbeiderne bruke seler. Arbeidstilsynet har ikke inspektører i Vadsø, men Myhre sier saken ville blitt fulgt opp ytterligere om de hadde inspektører tilgjengelig i byen.

Bryter med instruksene

Det er firmaet Bjørn Bygg AS som har stått for arbeidene på Statens Hus.

Distriktssjef Per Ivar Rasmussen i Bjørn Bygg har sett NRKs bilder og vært i kontakt med Arbeidstilsynet om saken.

– Det bildene viser er brudd på HMS-instruksene våre, som sier at seler skal brukes på tak, sier Rasmussen.

Rasmussen vil ikke gå i detaljer om saken og henviser til oppdragsgiveren Statsbygg, men sier arbeidere har brukt seler både tirsdag og onsdag.

– Vi har sett bildene og tar dem til etterretning. Ethvert brudd på reglene blir tatt med den enkelte, men dette er internt og jeg vil ikke si noe mer til media om det. Menneskelige feil kan skje, sier Rasmussen.

Han legger til hovedarbeidet på taket nå er avsluttet.

– Farlig og uforsvarlig

Hege Njaa Rygh

Reglene for sikkerhet er brutt i dette tilfellet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg.

Foto: Mette Randem / Mette Randem

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg har og sett NRKs bilder.

Hun sier det ikke er tvil om regelverket er brutt.

– Det jeg ser er ikke i henhold til de reglene og kravene som stilles i forhold til sikkerhet for arbeidere, og heller ikke de kravene vi stiller når vi skal inngå kontrakter med leverandører hos oss, sier Rygh.

– Man skal være sikret på en forsvarlig måte. Her skulle vedkommende hatt en sele som sikret vedkommende fra fall, og den selen ser ikke jeg på bildet. Det jeg ser bryter med reglene, det er ingen tvil om, sier Rygh.

Rygh mener det bildene viser både ser farlig og uforsvarlig ut, og sier Statsbygg har tatt saken opp med leverandøren Peab.

– Byggeleder hos oss vil ha en gjennomgang av regelverket med de berørte, sier Rygh.

Statsbygg har ikke fått melding om at det har skjedd noen ulykker i forbindelse med arbeidet.

– Vi har et hovedansvar som byggherre å sørge for at alle er kjent med hvordan regelverket er, og hva vi krever, så det må vi sørge for å få presisert igjen.