NRK Meny
Normal

Jobber for et samisk samarbeid

Alta kommune og Sametinget har i dag holdt sitt første dialogmøte. Det håper de skal resultere i et formelt samarbeid i saker som angår samer i Alta.

Samisk klassen ved Komsa skole

Samiskklassen ved Komsa skole i Alta. De ønsker samarbeidet mellom Sametinget og kommunen velkommen.

Foto: Fraid Ighoubah/NRK

Eila Marie Engkvist Muotka

Elev ved samiskklassen ved Komsa skole i Alta, Eila Marie Engkvist Muotka.

Foto: Kai Erik Bull/NRK

På Komsa skole i Alta har de en egen klasse for samisktalende elever. De får all opplæring på morsmålet. En av elevene i klassen Eila Marie Engkvist Muotka synes det er viktig og verdifullt.

– Jeg har lyst å holde språket ved like, slik at jeg ikke glemmer det. Det er jo ikke så mange som snakker samisk, sier Muotka.

Skulle ønske flere snakket samisk

Elevene skulle ønske det var flere som snakket samisk. Det kan bli en realitet i fremtiden. For kommunen og Sametinget hadde i dag sitt første dialogmøte for å styrke samiske saker som språk og kultur i Alta. Målet er et fremtidig samarbeid sier ordfører i Alta, Laila Davidsen.

– Administrasjonen fra både Alta kommune og Sametinget skal jobbe videre med de innspillene som er kommet fra møtet. Dette skal forhåpentligvis munne ut i en samarbeidsavtale mellom Alta kommune og Sametinget, sier Davidsen.

Samisk samarbeid

Dialogmøte mellom Sametinget og Alta kommune. Foto/redigering: Kai Erik Bull.

Håper på flere samarbeid

Sametinget har store ambisjoner om å få til tilsvarende samarbeid flere steder i landet. De har allerede en avtale med Tromsø kommune, og nå står Bodø og Oslo for tur, sier Ann-Mari Thomassen i Norske Samers Riksforbund.

– Vi er nødt til å gjøre noe hvis man fremdeles skal ha gode rammer for samisk språk og kultur i fremtiden, sier Thomassen.

På Komsa skole er elevene glad for det påbegynte prosjektet.

– Det er veldig viktig. Både for meg og mine klassekamerater, sier Marie Elisabeth Krokmo Klingenberg.