Politidirektørens avgang ikke tema på AUF-leir

I dag besøkte partileder og statsminister Jens Stoltenberg AUF-leiren og Arbeiderleiren i Storfjord. Men dagens hete tema, bråket rundt politidirektøravgangen, det berørte han ikke.

Jens Stoltenberg besøkte AUF-leiren og Arbeiderleiren i Storfjord

Jens Stoltenberg besøkte AUF-leiren og Arbeiderleiren i Storfjord.

Foto: Arild Moe

– Jeg talte til Auf-erne, og følte at jeg ikke hadde anledning til å si noe om det som har skjedd det siste døgnet rundt politidirektøren. Men jeg svarer gjerne på spørsmål, var Stoltenbergs svar til NRK på spørsmål om politidirektør Mælands avgang.

Men Jens Stoltenberg ønsket likevel ikke å kommentere noen spørsmål knyttet til Øystein Mæland, som er en nær venn av statsministeren. Han mente det ville være i strid med habilitetsregelverket.

– Jeg har vært opptatt av å være formell og korrekt i denne saken, og det betyr at da Øystein Mæland sitt navn dukket opp for over et år siden, så vurderte jeg at jeg var inhabil og deltok derfor ikke i beslutningen rundt hans ansettelse, svarte Stoltenberg.

AUF-leiren og Arbeiderleiren i Storfjord

Jens Stoltenberg møtte engasjert ungdom, men bråket rundt politidirektøravgangen, det berørte han ikke.

Foto: Arild Moe

Må respektere habilitetsreglene


– I dag har mange aviser skrevet at du har dolket din gamle venn i ryggen?

Jeg har vært opptatt av å være ryddig og korrekt i en viktig sak, derfor erklærte jeg meg inhabil da spørsmålet om ny politidirektør kom opp, svarte Stoltenberg på spørsmål fra NRK.


– Flere politimestre har sakt at dere ødela for politiet når dere ikke hadde tillitt til Mæland da politiet slo ring rundt han.

Jeg tror det er viktig at vi nå respekterer hva det innebærer å være innhabil.
Jeg har vært opptatt av at jeg ikke skal mene noe om Øystein Mæland, som er en venn av meg.

Legger ikke ned politidirektoratet

Til forslaget om å legge ned politidirektoratet, og legge det inn under Justisdepartementet, mente Stoltenberg det var for tidlig å komme inn på dette nå.

– Grete Faremo er i gang med et veldig viktig arbeid og rapporten fra 22. juli kommisjonen legger ikke opp til noen store strukturendringer. Den er opptatt av å fylle de strukturene vi har med høyere grad av bevissthet, mer overvåkenhet og større grad av erkjennelse av risiko, svarte Jens Stoltenberg.