Isbjørnene jaget et godt stykke

Isbjørnene ved Longyearbyen blir nå forsøkt jaget ut fjorden forbi Revneset. – Vi har fått de et godt stykke utover, sier sysselmann Kjerstin Askholt mandag kveld.

Isbjørner

Isbjørnbinna og de to ungene fotografert ved Gruve 7 nylig.

Foto: Vidar Arnesen/Sysselmannen på Svalbard

Isbjørnbinna og ungene ved Longyearbyen er forsøkt drevet bort to ganger de siste dagene uten at det har lykkes. Mandag kveld gjorde myndighetene nye forsøk. Denne gangen ut Adventdalen mot Revneset. Fagfolk tror bjørnene normalt har tilhold i Billefjorden.

Sysselmann Kjerstin Askholt rådførte seg mandag med Norsk polarinstitutt. De satte opp sperringer mot Longyearbyen slik at bjørnene ikke skulle trekke inn mot byen.

Været kompliserte aksjonen litt mandag ettermiddag. Men utpå kvelden ble sikten bedre. En bjørneekspert var med i helikoptret slik at også dyrevelferden blir ivaretatt.

Klokka 22 sier Sysselmann Kjerstin Askholt at de har drevet dyrene et godt stykke utover mot Revneset.

– De har nå lagt seg til ro oppe i fjellsida, sier Askholt.

– Hva skal til for at dere må avlive dyrene?

– Det må være at det kommer til en farlig situasjon her i Longyearbyen der folk er truet. Men vi gjør alt vi kan for å unngå avliving. Dette er veldig fine dyr, sier sysselmann KjerstinAskholt.

Tirsdag regner sysselmannen med at de fortsetter og prøver å få isbjørnbinna og de to ungene rundt Revneset og til deres naturlige tilholdssted.