Ingen har betalt for forsøpling

De siste årene har ingen blitt ilagt gebyrer for å forsøple norsk hav, til tross for at det er ulovlig. Det viser en oversikt fra Sjøfartsdirektoratet. Direktoratet er ansvarlig for å kontrollere dette. Men de siste årene har de ikke gitt et eneste gebyr for forsøpling av havet. Forskere og eksperter anslår at rundt 35.000 tonn søppel ender opp i havet langs kysten vår, hvert år.