NRK Meny
Normal

Hyttefolket klagde på stygg lukt fra fiskehjeller - nå må bedriften søke på nytt

Grunneiere på Grunnfarnes gremmes av lukta av torskehoder til tørk rundt ferieboligene sine, og klagde vedtaket om utvidelse til fylkesmannen. Nå må bedriften søke om dispensasjon.

fiskehjeller

Cirka 250 meter fra nærmeste bebyggelse har Nergård AS etablert enda flere fiskehjeller for å tørke torskehau. Nå må bedriften søke om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene, for å få den formelle tillatelsen i orden.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Det har litt å si med eksistensen for fiskebruket sin del. Næringsmessig for bedriften er nisjeproduksjonen tørking av fiskehoder særdeles viktig, sier ordfører i Torsken, Fred Ove Flakstad.

Fylkesmannen i Troms har bestemt at Torsken kommune sin behandling av fiskehjellesaken ikke er god nok.

Saka har gått fram og tilbake mellom kommunen, hytteeierne og fylkesmannen siden høsten 2014.

Nå har fylkesmannen kommet fram til at området, som egentlig er et masseuttak 250 meter fra bebyggelsen, kan benyttes til fiskehjeller. Men med utvidelsen som Nergård søkte om, vil anlegget bli så stort at det krever en reguleringsplan.

fiskehjeller

Fiskeværet Grunnfarnes har mista skolen og matbutikken for lengst, men fiskeribedriften Nergård skaper mange arbeidsplasser.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Denne planen kan bedriften slippe å lage ved å søke om dispensasjon til kommunen. Men så snart kommunen har gjort et nytt vedtak i saken, kan også hytteeierne klage på nytt. Da vil saken i så fall havne på fylkesmannens bord nok en gang.

– Det er viktig for bygda Grunnfarnes og for Torsken kommune at man har et fiskebruk og fiskemottak med denne nisjeproduksjonen, sier Flakstad.

I starten var det flere fritidsboligeiere som klagde på planene om å utvide torskehodetørkingen med enda flere fiskehjeller. Etter hvert falt de fra, unna for unna, til det til slutt sto to grunneiere igjen. NRK forsøkte tirsdag å få dem i tale. Den ene svarte ikke på våre henvendelser, den andre ga beskjed om at han ikke ønsket å uttale seg til media.