NRK Meny
Normal

Hvor skal kommunegrensa gå?

Se valgdebatten fra Nordreisa i reprise her.

Hvor skal kommunegrensa gå?

Skal kommunene i Nord-Troms slå seg sammen til en stor kommune. Skal bare Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord slås sammen? Hva med sammenslåing av Kvænangen og Alta? Og hva med alternativet om en storkommune i Tromsø, der Lyngen og Storfjord også inngår?

Kommunesammenslåing var tema da NRK og Framtid i Nord holdt folkemøte i Halti på Storslett tirsdag kveld.

11 lokalpolitikere fra Nord-Troms deltok i debatten.