– Kan bli et stort problem

At hundesporten øker i Finnmark, skaper problemer for reindrifta.

Trekkhunder

Hundesport blir stadig meg populært i Finnmark. Det går ut over reindrifta.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

Stadig mer hundekjøring er en ekstra belastning for reindrifta i Finnmark, hevder reineiere.

Verst er det når hundekjørere kommer inn i kalvingsområdene om våren, og på høstbeitene i parringstiden, sier leder i Lakkonjarga reinbeitedistrikt, Hans Ole Eira.

Reineier Hans Ole Eira.

Reineier Hans Ole Eira plages med at hunder forstyrrer reinflokken.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Sist høst var det sikkert flere hundre hunder som var samlet i høstbeiteområdet vårt. De hadde vel et lite treff der, hundekjørerne. Da var det ikke en rein å se i mils omkrets. Om våren, under kalving, er det også en og annen som kjører med hunder, rett gjennom flokken.

Problemet blir bare verre og verre, mener Eira.

– Det blir bare mer og mer hundekjørere, så det er et økende problem. Jeg vet ikke hvordan det blir i fremtiden, til slutt kan det bli et stort problem for reindrifta.

– Man må være oppmerksom

Hundesporten er i kraftig vekst i fylket, og mange steder i Finnmark er hundekjøring også en viktig del av vinterturismen.

Sven Engholm i Karasjok har drevet med hundekjøring i Finnmark i tretti år, og med god kontakt og dialog med reineierne vet han alltid hvor han kan kjøre uten å skremme reinsdyrene.

Uten et slikt samarbeid kan det lett bli konflikter sier Engholm.

– For det første må man se at det er en potensiell risiko for konflikt. Man må være var og oppmerksom, og kan ikke ta ting for gitt. Man bør skaffe seg mest mulig informasjon på forhånd.

Gjensidig kontakt

Dette fungerer veldig greit i Karasjok, forteller Engholm.

– Dette fungerer fra begge hold. Jeg blir oppringt og blir fortalt omflyttinger, og jeg ringer og spør om områder jeg ikke er oppdatert om. Gjensidig kontakt er nøkkelen til å forhindre konflikter.