Homlbuktura skred-stengt igjen

Fylkesvei 203 gjennom Holmbuktura er stengt igjen på grunn av snøskred. Ingen mistanke om at kjøretøy er tatt av snømassene.