Her er Norges dårligste tunnel

Veisjefen vil ha ny tunnel til Nordkapp. 

Skavbergtunnelen
Foto: Arnstein Jensen / NRK

Veien mot Nordkapp er ingen lystelig kjøreopplevelse.

Her passerer 200.000 turister på vei til og fra Nordkapp hvert år.

Brannvesenet har flere ganger truet med å stenge Skarvbergtunnelen fordi den ikke er sikker nok.

Nå skal tunnelen midlertidig brannsikres. Men regionveisjef Torbjørn Naimak mener at det ikke er nok

- Skavbergtunnelen i Finnmark er i så dårlig stand at det bør bygges en ny tunnel, sier regionveisjefen.

Se Nett-TV: Norges dårligste tunnel