Brannsjefen til de ansatte: – Jeg vil bidra for å få en best mulig prosess

Brannsjef i Tromsø, Nils Ove Sollid, granskes for flere forhold. Torsdag sendte han ut en e-post til sine ansatte.

Jacobsen og Benjaminsen

Charles Jacobsen og Erik Benjaminsen, fagforeningsleder for de ansatte i Tromsø brann og redning, ønsker ikke å kommentere granskingen av brannsjefen i kommunen, Nils Ove Sollid.

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Til alle ansatte ved Tromsø Brann og redning

Dette er en e-post for å orientere om at det vil komme en sak i media om forhold ved Brann og redning. Det vil blant annet bli satt fokus på regelverket for offentlige innkjøp og min virksomhet i eget selskap.

Som dere kjenner til har KomRev Nord på oppdrag fra Tromsø kommune undersøkt flere forhold. Denne saken skal til behandling i Kontrollutvalget 20. mars.

Kontrollutvalget er et eget organ som jobber selvstendig. Saker som behandles der er alltid unntatt offentlighet, inntil vedtak er fattet. Jeg kan derfor ikke kommentere innholdet i rapporten.
Når utvalget har fattet vedtak vil det bli klart hvordan saken håndteres videre. Jeg vil sørge for at de ansatte holdes orientert.

Til slutt vil jeg presisere at mitt mål nå er å bidra til at vi får en best mulig prosess.

Nils Ove Sollid, brannsjef Tromsø kommune

Torsdag kunne NRK avsløre at leder for Brann- og redningsetaten i Tromsø kommune, Nils Ove Sollid, er under gransking av Kontrollutvalget.

Sollid er gransket i fire forskjellige rapporter, hvor han granskes for flere forhold (se faktaboks).

Torsdag ettermiddag sendte Sollid en e-post til alle ansatte i Brann og redning der han ga tydelig uttrykk for at han ønsker å bidra for en best mulig prosess i forbindelse med granskingen.

Kan ikke konkurrere med kommunen

De fem siste årene har Sollid tjent minst to millioner kroner i sitt private selskap, blant annet som sakkyndig i retten.

Sollid sier overfor NRK at dette arbeidet har blitt gjort på fritiden, og at han har fått tillatelse til det.

Kommunaldirektør Oddgeir Albertsen forteller at det er mulig å kombinere private virksomheter med jobb i kommunen.

– Men man kan ikke ha forhold som kommer i konkurranse med kommunen, for eksempel virksomheter som går direkte inn på områder som kommunen selv utfører av tjenester og ytelser. Man kan ikke dersom det går ut over jobben man har i kommunen, sier Albertsen, uten å kommentere Sollid-saken spesielt.

Britt Hege Alvarstein er byråd for byutvikling, og med det ansvarlig byråd for Brann- og redningsetaten. Hun ønsker ikke å kommentere saken når den er under gransking.

Verken ordfører Jens Johan Hjort eller gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunene, Kristin Røymo, har svart på NRKs henvendelser.

I møte med de ansatte

Charles Jacobsen og Erik Benjaminsen er fagforeningsleder for de ansatte i Tromsø brann og redning. De var torsdag kveld innom brannstasjonen for å prate med dem som var på vakt.

Verken Jacobsen eller Benjaminsen ønsker å kommentere saken til NRK for øyeblikket.

Brann- og redningssjef i Tromsø, Nils Ove Sollid, har i to år vore under gransking av Kontrollutvalget i Tromsø kommune.
Brannsjefen må svare for fleire forhold. 
Kontrollutvalet beskriv saka som alvorleg.
Dagene forløper som vanlig ved brannstasjonen i Tromsø. Men brannsjefen har i to år blitt gransket for det som kan være alvorlige forhold knytta til stillinga hans.
Kontrollutvalget i kommunen sitter nå på fire forskjellige rapporter. De tar for seg; 
•Reiseregninger.
•Arbeidsmiljøet i enheten
•Mulig brudd på lov om offentlige anskaffelser
•Brannsjefens private økonomi og jobbøkonomi
De siste fem årene har han tjent minst to millioner kroner i sitt private selskap blant som sakkyndig i retten. Sollid er nå på ferie, men svarte dette på spørsmål om mulig sammenblanding av privat og offentlig økonomi;
sitat
Ansatte i Tromsø kommune har lov til å ha jobb på si. Kommunaldirektøren kan ikke kommentere denne saken, men sier at regelverket er tydelig;
Oddgeir Albertsen, kommunaldirektør for finans
Det er et interkommunalt revisjonsselskap som har laget rapportene. I protokollen etter ett av møtene i kontrollutvalget, konkluderes det; 
«Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering, og anser situasjonen som kritisk.» 
Også politiske ledelsen i Tromsø kommune er informert om saken, som er unntatt offentlighet. 
Britt Hege Alvarstein , fung. byrådsleder

Brann- og redningssjef i Tromsø, Nils Ove Sollid, har i to år vært under gransking av Kontrollutvalget i Tromsø kommune.