Har ikke penger til friluftsturisme

Staten bør bidra med penger til ulike tiltak for friluftsturisme, mener fylkestinget i Troms. Flere av de populære turmålene er blitt kraftig nedslitt de siste årene, blant annet på Senja. Det trengs penger til blant annet brubygging, systemer for søppelhåndtering, og utbygging av toaletter. Men det har ikke kommunene penger til, mener flertallet i fylkestinget.