Hærsjefen om landmaktutredningen

Hærsjefen og generalmajor Odin Johannessen, sier at han i hovedsak er fornøyd med regjeringens planer for utbygging av hæren.- Forslagene i landmaktutredningen gjør det mulig å skape en moderne, sterk og framtidsrettet hær, men det er satt av altfor lite penger, mener han. Johannessen sier at for få soldater og for sen innfasing av nytt materiell, gjør oss svak og sårbar.