Gunda vant

Balsfjord har endelig fått ny ordfører.

Gunda Johansen ble i formiddag valgt til ny ordfører i Balsfjord kommune.

Det skjer etter en bitter strid mellom partiene om hvem som skal sitte med makta i kommunen. Sentralt i striden har Arbeiderpartiet og Senterpartiet stått.

 Nå har de likevel klart å bli enige om et samarbeid. Det skjer gjennom en noe spesiell fordeling av makt.

AP og SP fordeler verv og makt

Gunda Johansen fra AP fortsetter som ordfører, med støtte fra Senterpartiet, KrF og SV. Kjell Sverre Myrvoll fra Senterpartiet er ny varaordfører.

Samarbeidsavtalen ble først forkastet av AP, men er nå godkjent. Det springende punktet i avtalen har vært Senterpartiets krav om to medlemmer i formannskapet, når AP har den desidert største kommunestyregruppa. Etter endel justering godtok AP denne avtalen, sier ordfører Gunda Johansen.